samoocena_seksualna_flow_coach1

Jaka jest Twoja samoocena seksualna?

 
Czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, dlaczego inicjujesz – lub wprost przeciwnie – odmawiasz seksu swojemu partnerowi? Możliwe, że ma w tym spory udział twoja samoocena seksualna, która jest istotnym składnikiem satysfakcji seksualnej oraz wpływa na jakość relacji intymnej z partnerem. 
W obszarze seksuologii coraz częściej podejmuje się temat samooceny seksualnej, rozumianej jako subiektywną ocenę własnych myśli, uczuć i zachowań seksualnych, które można przydzielić do pięciu konkretnych kategorii. Pierwsza z nich to wprawa i doświadczenie rozumiane jako zdolność do zadowalania i bycia zadowalanym przez partnera seksualnego. Kolejna dotyczy poczucia atrakcyjności seksualnej w odniesieniu do innych osób. Trzecia kategoria to kontrola, czyli zdolność do kierowania własnymi uczuciami, myślami i zachowaniami seksualnymi. Na czwartą kategorię składa się ocena moralna, dotycząca zbieżności pomiędzy seksualnymi myślami, uczuciami i zachowaniami, a własnym standardem moralnym. Ostatnia kategoria to adaptacyjność, rozumiana jako zgodność osobistych celów z dotychczasowymi doświadczeniami seksualnymi. 
Badania, które przeprowadziłam w ramach swojej pracy magisterskiej wykazały, że istnieje dwukierunkowy związek pomiędzy samooceną seksualną a satysfakcją seksualną. Wysoka samoocena seksualna skutkuje podwyższeniem poziomu satysfakcji seksualnej i odwrotnie. Świadomość swojej wartości w sferze seksualności staje się coraz ważniejszym składnikiem udanego współżycia. Jeżeli nigdy nie zastanawiałaś się nad swoją samooceną seksualną, masz okazję zagłębić się w swoje osobiste doświadczenia, przeczucia i emocje. Pytania, które przytaczam, pochodzą z kwestionariusza, nazwanego Inwentarzem Samooceny Seksualnej autorstwa Pauli Zeanah i Conrad’a Schwartz’a. Daj sobie czas na zastanowienie się nad różnymi aspektami własnej seksualności. Tutaj nie ma dobrych i złych odpowiedzi. Reakcje na uczucia związane z seksem bywają bardzo różne. Zapytaj siebie, co sądzisz osobno o każdym pytaniu, a następnie zastanów się, jaki nastrój wywołała w Tobie tematyka własnej seksualności. Odpowiedzi mogą być dla Ciebie bardzo zaskakujące, a zarazem inspirujące do zmian i kolejnych przemyśleń.

Jak postrzegasz siebie i swój wygląd zewnętrzny? 

Czy jesteś dumna ze swojego ciała? 
Czy czułabyś się szczęśliwsza, gdybyś wyglądała inaczej? 
Czy potrafisz zrelaksować się podczas aktywności seksualnej?
Jak ważne miejsce zajmuje seks w Twoim życiu? 
Czego nauczyłaś się o sobie, podczas swoich seksualnych doświadczeń? 
Czy Twoje zachowania seksualne są zgodne z wyznawanymi przez Ciebie zasadami moralnymi? 
Czy masz świadomość, że Twój partner dba o Twoje granice? 
Czy szanuje Twoje decyzje dotyczące tego, jak daleko chcesz posunąć się podczas seksu? 
Czy martwisz się, że zostaniesz wykorzystana? 
Co myślisz o sobie po akcie seksualnym? 
Czy jesteś zadowolona ze swoich umiejętności zadowalania partnera? 
Czy akceptujesz swoje odczucia seksualne? 
W jaki sposób doświadczenia seksualne przyczyniły się do Twojego obecnego obrazu siebie?
Skoro już zastanowiłaś się nad powyższymi pytaniami i przypomniałaś sobie różne sytuacje z własnego życia, być może zgodzisz się, że samoocena seksualna ma znaczący wpływ na Twoje funkcjonowanie w relacjach intymnych. Osoby o wysokim poczuciu własnej wartości seksualnej akceptują siebie jako istotę seksualną, czują się bezpiecznie w kontakcie z partnerem, potrafią komunikować swoje potrzeby oraz zaspokajać potrzeby drugiej osoby. Zachowania te są nierozerwalnie związane z odczuwaniem większej satysfakcji seksualnej. 
Liczę na to, że mój tekst, stanie się wstępem do dalszych przemyśleń na temat roli samooceny seksualnej w Twoim życiu, a także – w dalszej perspektywie – będzie impulsem do działania na rzecz jeszcze bardziej satysfakcjonującego współżycia. Wszak nawet pewne niemieckie przysłowie mówi, że „sens życia to pokonywać jakoś czas pomiędzy dwoma orgazmami…”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *